Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

CÂY VÒI VOI - LỢI VÀ HẠI

CẨN THẬN KHI DÙNG VÒI VOI
Cây Vòi voi có tên là Thiên Gia Thái, Đại vĩ đao, Cẩu vĩ trùng. Tên khoa học là Heliotropium indicum L hoặc Heliotripium anisophyllum P de B. Họ Vòi voi (Borraginaceae).

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

RƯỢU VANG ĐỎ - CỨU CÁNH CỦA CHÚNG TARượu bia quá chén là nguyên nhân của rất nhiều tai nạn, bệnh tật, thậm trí cả các tệ nạn xã hội khác. Người ta nhắc nhau chỉ 20 ml rượu, 200 ml bia trong 1 bữa nhậu để thực hiện “người uống rượu”. Chẳng ai khen “bợm bia rượu” bao giờ. Hãy cảnh giác “đã rượu bia thì đừng lái”!