Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

SỐNG THỌ MÀ VẪN KHỎE, KHÔNG BỆNH TẬT2THÁN(bài ca BS Hng Chiêu Quang  do các bn KimAnh v à BaTran gii thiu) 

Bác sĩ tốt nhất là bản thân mình, tâm tình tốt nhất là yên tĩnh. Vận động tốt nhất là đi bộ, đạm bạc, yên tĩnh mà sống tốt hơn dùng thuốc. Hãy quên đi quá khứ, không quá chú ý đến hiện tại, hưởng thụ hết ngày hôm nay, hướng vọng về ngày mai tươi đẹp!

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

ĐỌC BÁO HỘ BẠN:

Một số điều nên nhớ trong cuộc sống
Đó là những điều giản dị nhưng cực kỳ hữu ích, cho những ai muốn làm giàu thêm hành trang cuộc sống.