Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

CON DAO HAI LƯỠI

Từ khi công bố số điện thoại di động trên 4 Blog cá nhân và tài khoản trên Fa, G+,  tôi đã nhận quá nhiều tin nhắn.
Số tin nhắn ấy được phân ra các loại như sau: