Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

THĂM CHÙA, ĐỌC BÀI THƠ HAY

Gió đưa cành trúc la đà,
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương,
Mịt mù khói tỏa ngàn sương
Nhịp chày Yên Thái, bóng gương Tây Hồ.