Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

BÀI THUỐC CHO CẢ CUỘC ĐỜI

Trông coi triều chính thì có Tứ trụ triều đình. Cuộc đời nho nhã thư sinh thì có dòng thơ tứ tuyệt – thơ có 4 chữ một câu, 4 câu một khổ. Trời đất thì có 4 mùa – Xuân hạ thu đông. Tứ phương – Đông tây nam bắc. Đông y thì có tứ chứng nan y –  phong, lao, cổ, lại có nghĩa là điên, lao, cổ trướng, và phong (cùi). Khi có bệnh thì vái tứ phương, đi tìm và sử dụng thuốc. Con người thì có tứ khoái để mà hưởng thụ. Ngoại giao có phương châm 4 tốt. Từ cuốn sách này, tôi hy vọng đến được với mọi người bằng việc thực hiện 4 càng: “Càng đọc, càng hay – Càng dùng, càng tốt”.