Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

TẠI SAO VIỆT NAM CHƯA CẤT CÁNH?

Suốt ngày lo chặt cây, dân lo mưu mẹo trộm chó, tổ chức chém Lợn sao có “văn hóa”. Trên thì định hướng. Sống chẳng có pháp luật nên biểu tình ôn hòa cũng thành lươn lẹo.
Kỷ lục bánh chưng hàng tấn, tô phở to đùng…ăn no nặng bụng không cất cánh được là phải!

1 nhận xét: