Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

HẾT NHIỆM KỲ- LỲ XÌ NGHỈ MÁT


Một cơn gió thoảng qua, nhiệm kỳ năm năm đã hết. Kết hợp nghỉ mát, tổng kết 5 năm, ôi sao nhanh vậy? Chào nhé, chào những ngày hè bốc lửa, tổng kêt nhiệm kỳ.


Tôi ngồi kẹp giữa xanh, đỏ trong lễ tổng kết.
Ảnh Đặng Văn Dân.