Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

CHÚC TẾT ĐINH DẬU 2017

Tết này tôi chẳng có chi
Đời nghèo nên một tý hoa cũng nghèo
Nằm khoèo. Chúc phúc mọi nhà
Đắc tài, đắc lộc năm Gà gáy vang
Xuân sang Phúc Thọ đề huề
Làm gì được nấy mọi bề hanh thông!